Text Size

Mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea

 

Tur virtual:

 

 


Deschide turul în fullscreen

 

 

Ilustrație video:

 

 

Prezentarea monumentului:

 

 

Mănăstirea Hurezi
VL-II-a-A-09894
localizare Str. Mănăstirii 164-164 A,164 B

Datare
1690 - 1709


     Marea ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu a fost începută în anul 1690 şi isprăvită la 1697 când domnul văzu mănăstirea gătită de tot". Ispravnic al lucrărilor a fost la început Pârvu Cantacuzino, văr primar cu domnul, care moare însă în 1691, fiind înlocuit cu Cernica Ştirbei, primul egumen al mănăstirii, Ioan arhimandritul, care a avut de asemenea un rol de frunte la întemeiere ctitoriei.
     Mănăstirea Hurezi este ctitoria cea mai importantă a lui Constantin Brâncoveanu şi totodată monumentul cel mai reprezentativ al artei epocii brâncoveneşti. După ce a fost mănăstire de călugări, astăzi este mănăstire de maici. Ansamblul mănăstirii se compune din Biserica mare, Palatul domnesc, Trapeza şi paraclisul, Foişorul lui Dionisie, Clopotniţa, Incinta interioară, Curtea exterioară.
   Incinta formează un patrulater în jurul bisericii, cuprinzând pe latura de sud palatul domnesc, stăreţia, biblioteca, clopotniţa, pe latura vest foişorul lui Dionisie, trapeza cu paraclisul şi în continuare chilii dispuse pe două nivele, dând pe galerii deschise cu arcade în plin cintru, sprijinite pe coloane de piatră; la fel latura nord, ocupată numai de chilii şi camere gospodăreşti, cu un foişor sprijinit pe coloane sculptate:
     Latura de est se închide printr-un zid înalt, străpuns de un rând de metereze la cca. 5 m înălţime; alipit de zidul dinspre nord, se află o cişmea cu baldachin sprijinit în faţă pe 2 coloane tronconice cu capitele sculptate. În exterior, clădirile incintei se termină prin ziduri înalte, întărite din loc în loc prin contraforturi. Zidul nordic se continuă spre vest şi est pe o lungime considerabilă.
     Biserica este de proporţii monumentale, de tip trilobat. Abside poligonale, absida altarului decroşată cu două absidiole, iar pronaosul este supralărgit. Pridvor are arcade în plin cintru sprijinite pe 8 coloane cilindrice şi 2 semicoloane angajate. Turla cu 12 laturi deasupra naosului, este sprijinită în interior pe arce şi masive de zidărie. Turlă octogonală peste pronaos, sprijinită în interior pe zidul de despărţire cu naosul şi pe 2 puternice coloane în mijlocul încăperii, legate prin arcuri de zidurile acesteia. Spaţiile periferice ale pronaosului sunt acoperite cu bolţi cilindrice pe cele 3 laturi şi cu bolţi a vela în colţuri.
     Pridvorul este acoperit cu 3 calote sprijinite pe arce si console. El este precedat de un pridvoraş sprijinit pe 2 coloane canelate. Decoraţie exterioară: un rând de panouri dreptunghiulare la registrul inferior şi un rând de firide arcuite la registrul superior, decorate cu câte un cerc din stucatură în timpan, despărţite printr-un brâu format de un tor cu ornamente în stucatură cuprins între două rânduri de zimţi la biserică, turla şi bazele turlelor; arcade la fel la ferestrele turlelor.

 

 

Legături:

 

 


http://egispat.inp.org.ro
Arhiepiscopia Râmnicului

Mănăstirea Horezu
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional

 

Localizarea pe hartă: