Text Size

Ansamblul monumental “Calea Eroilor” din Târgu Jiu, jud. Gorj, tur virtual, video

 

Tur virtual:

 

 


Deschide turul în fullscreen

 

 

Ilustrație video:

 

 

Prezentarea monumentului:


Ansamblul monumental "Calea Eroilor" din Târgu Jiu
Cod LMI GJ-III-a-A-09465
Localizare Calea Eroilor - între Grădina Publică şi Parcul Coloanei în grădina publică şi parcul Coloanei
Ansamblul monumental "Calea Eroilor"
Datare 1937-1938


Descriere

     Ansamblul monumental "Calea Eroilor" din Târgu Jiu, este o capodoperă a geniului creator uman, datorat unuia din promotorii de frunte ai artei moderne. Figură centrală în mişcarea artistică modernă, Constantin Brâncuşi este considerat unul din cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. Sculpturile sale se remarcă prin eleganţa şi puritatea formei şi prin utilizarea sensibilă a materialelor, artistul combinând simplitatea artei populare româneşti cu rafinamentul avangardei pariziene.Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea operelor sale cât şi importanţa acordată luminii şi spaţiului, sunt trăsăturile caracteristice ale creaţiei lui Brâncuşi. Opera sa a influenţat profund arta modernă în sculptură, pictură şi desen.
     Ansamblul realizat în România de Constantin Brâncuşi, care avea la data conceperii ansamblului recunoaştere mondială, este singura lucrare de artă monumentală de amploare creată de acesta. Întregul ansamblu monumental este un omagiu adus eroilor căzuţi în timpul primului război mondial. Brâncuşi a fost solicitat în 1935 de către soţia primului ministru Gheorghe Tătărescu, din partea Ligii Naţionale a Femeilor din Gorj, să construiască un monument comemorativ în memoria eroilor gorjeni, prin ridicarea unei coloane compusă din 16 module. Mai târziu, Brâncuşi a adăugat o poartă monumentală, apoi o masă şi un grup de scaune realizate din calcar de Bampotoc. Deşi realizate fără să prezinte analogii stilistice cu Coloana, piesele litice sunt într-o relaţie simbolică cu aceasta din urmă, ele constituind un ansamblu coerent arhitectural şi urbanistic, în care factorul peisaj are o importanţă majoră. Între momentul primirii temei şi inaugurarea monumentului este un interval de trei ani, în care Brâncuşi a proiectat şi chiar a executat personal părţi ale ansamblului, în paralel cu proiectul unui templu eroto-thanatic în India pentru Maharajahul din Indore. Poarta Sărutului a fost inaugurată pe data de 7 noiembrie 1937, împreună cu biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, iar Coloana pe data de 27 octombrie 1938, când s-a inaugurat şi sfinţit întregul ansamblu, imediat după sfinţirea monumentului comemorativ de la Mărăşeşti.
Componentele ansamblului sunt situate de-a lungul arterei de circulaţie "Calea Eroilor", având o lungime de 1,5 km, cu orientarea generală est-vest.
Masa tăcerii este situată în Grădina Publică, lângă malul râului Jiu, realizată din piatră (calcar de Bampotoc) şi este înconjurată de 12 scaune de piatră rotunde (în formă de clepsidră). Anul realizării este 1938.
Aleea scaunelor, compusă din două bănci de piatră şi 30 scaune din piatră, pătrate (în formă de clepsidră) dispuse de o parte şi de alta a aleii în grupuri de câte trei, fac legătura între grupul Mesei tăcerii şi Poarta sărutului, situată spre est, la intrarea în parc. Realizată între 1937-1938.
Poarta sărutului - este un portal de mari dimensiuni realizat din travertin de Bampotoc. Motivul decorativ este cel "al sărutului". Anul realizării este 1937 (a fost inaugurată pe data de 7 noiembrie, împreună cu biserica "Sfinţii ApostoliPetru si Pavel").
Coloana fără sfârşit este situată în parcul cu acelaşi nume, fiind considerată în general componenta cea mai importantă a ansamblului. Este constituită dintr-o suită de module din fontă alămită (16 module având 180x90x45 cm fiecare şi două semimodule, cu înălţimea totală de 29 m). Realizată între anii 1937-1938.
     Ansamblul brâncuşian oferă un cadru ideal pentru desfăşurarea unor manifestări culturale, comunitare. Ansamblul de artă monumentală creat de Constantin Brâncuşi este accesibil publicului, pentru care au fost create facilităţi prin amenajarea peisageră a cadrului ambiant care pune în valoare componenta artistică. (Parcul Coloanei, Grădina publică, strada Calea Eroilor, Muzeul de Artă).

Legături:

 


http://egispat.inp.org.ro
Centrului Municipal de Cultură "Constantin Brâncuși"
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj


 

Localizarea pe hartă:

 

 

 


View Larger Map